三省吾身

三省吾身

三省吾身 [ sān xǐng wú shēn ] 三省吾身,漢語成語,拼音是:sān xǐng wú shēn,意思是每日從多個(三和九在文言文中有多個的意思...